Вітаємо на сайті


ЛУЦЕНКОВідповідно вимогам пункту 3 статті 49 Закону України “Про судоустрій та статус суддів”, кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.
В липні 2016р. первинна профспілкова організація КП «Швидкісний трамвай» та Криворізька міська профспілкова організація Дніпропетровської області Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів вимушена була звернутись особисто до нового генерального прокурора України Юрія Луценко з заявою про вчинення кримінального правопорушення (у порядку ст. 214 КПК України) колегією суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області м. Кривого Рогу у складі Грищенко Н. М. (головуючий), Барильської А. П., Братищевої Л. А., які 07 липня 2016 року свідомо прийняли завідомо неправосудне рішення по справі № 214/4088 при розгляді апеляційної скарги відповідача по цивільній справі Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» на рішення Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 24.03.2016р. за позовною заявою Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки КП «Швидкісний трамвай» до КП «Швидкісний трамвай» про визнання дій посадових осіб відповідача – протиправними, спонукання посадових осіб відповідача до виконання певних дій.

Таким чином, колегія суду апеляційної інстанції незаконно позбавила профспілкову організацію коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, тобто своїм неправосудним рішенням не тільки порушила ст. 375 КК, а і ст. 170 КК України, яка забороняє перешкоджання законній діяльності профспілковій організації.
Таким чином, позбавивши профспілкову організацію коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, колегія суддів апеляційної інстанції своїми діями разом з керівництвом КП «Швидкісний трамвай» перешкоджає законній діяльності ППО ВП НВФ КП «Швидкісний трамвай», тобто протидіє виконанню її Статутних функціональних обов’язків, а також позбавляє працівників підприємства та їх сімей – права на відпочинок та оздоровлення і можливості приймати участь в спортивних заходах.
У зв’язку з вказаним використавши усі можливості поза судового вирішення спору (після відмови директора КП «Швидкісний трамвай» перераховувати ППО ВП НВФ КП «Швидкісний трамвай» кошти на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи), профспілкова організація вимушена була звернутись до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу з наступними вимогами:
• Визнати дії відповідача – Комунального підприємства «Швидкісний трамвай»,
відносно відмови Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів КП «Швидкісний трамвай» у перерахування на її рахунковий рахунок з 01 січня 2014 р. грошових коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у розмірі 3 % від фонду оплати праці працівників – членів профспілки Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів КП «Швидкісний трамвай», відповідно до пункту 9.11 колективного договору Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» на 2014-2016 роки – протиправними.
• Зобов’язати відповідача – Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай»,
починаючі з 01 січня 2014 року, перерахувати на рахунковий рахунок Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів КП «Швидкісний трамвай» грошові кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у розмірі 3 % від фонду оплати праці працівників – членів профспілки Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів КП «Швидкісний трамвай» відповідно до пункту 9.11 колективного договору Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» на 2014-2016 роки.

Судом першої інстанції було постановлене законне рішення від 24 березня 2016 року, яким було в повному обсязі задоволені позовні вимоги ППО ВП НВФ КП «Швидкісний трамвай».
Після того, як КП «Швидкісний трамвай» подало апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, колегія суддів апеляційної інстанції розглядаючи апеляційну скаргу 07 липня 2016 року, задовольнила апеляційну скаргу відповідача – відмінила законне рішення суду першої інстанції і ухвалив нове неправосудне рішення, яким відмовила позивачу у позові.
ППО ВП НВФ КП «Швидкісний трамвай» не погодившись з неправосудним рішення звернулась до Вищого спеціалізованого суду України з касаційною скаргою
.

Одночасно з цим представники профспілкової організації подали заяву про вчинення кримінального правопорушення до генерального прокурора України, вказавши про наступне.
Зміст судового рішення колегії суддів апеляційної інстанції Грищенко Н. М. (головуючий), Барильська А. П., Братищева Л. А. явно свідчить про їх завідому заангажованість на прийняття завідомо неправосудного рішення.
Зміст рішення суду апеляційної інстанції не містить обґрунтувань належними нормами права, згідно підстав та предмету позовної заяви. Його загальна суть має висновки на обставинах, які не стосуються предмету та підстави позову.
При цьому у рішенні суду апеляційної інстанції свідомо приховане викладення підстав та предмету позову позивача, їх обґрунтування позивачем, інформація про дослідження доказів позивача. Тому, як їх наявність у змісті рішення не дала б можливості суддям Грищенко Н. М. (головуючий), Барильської А. П., Братищевої Л. А. уникнути необхідності обґрунтування свого незаконного рішення. Яке в принципі неможливе. Тому як, важко обґрунтувати з яких підстав судді не застосовують прямі норми права ст. 250 КЗпП та ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, …» до спірних правовідносин. Зазначене свідчить про явну упереджену позицію суддів Грищенко Н. М. (головуючий), Барильської А. П., Братищевої Л. А. при розгляді справи на користь відповідача.
Окрім того, судді Грищенко Н. М. (головуючий), Барильська А. П., Братищева Л. А. як досвідчені судді не могли не знати, що при розгляді справи суд досліджує і приймає тільки належні докази, які можуть підтвердити той чи інший факт. Однак, судді Грищенко Н. М. (головуючий), Барильська А. П., Братищева Л. А. своє рішення постановили на підставі доказів не належних до справи і ця поведінка була завідомо свідомою, бо вони, як досвідчені судді не могли не знати принципів належності доказів.
Все рішення суддів апеляційної інстанції Грищенко Н. М. (головуючий), Барильської А. П., Братищевої Л. А. не ґрунтується на фактичних обставинах справи, що повністю обґрунтовано матеріалами справи.
Всі ці дії суддів апеляційної інстанції були свідомо направленні на прийняття завідомо неправосудного рішення. Бо судді такої кваліфікації не могли не знати, що верховенство права є Конституційною ознакою правосуддя. І не застосування прямих норм ст. 36 Конституції України, ст. ст. 18, 250 КЗпП та ст. ст. 10, 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» – є діями неправосудними.
Зазначенні дії суддів Грищенко Н. М. (головуючий), Барильської А. П., Братищевої Л. А. є злочинними, і підлягають оцінці у відповідності до ст. ст. 375, 170 КК України.
Отже зазначенні судді, маючи достатній практичний досвід судової практики у розгляді спірних питань, розуміючи обов’язковість своїх дій у відповідності до Конституції України, знаючи про існування ст. ст. 375, 170 КК України та завідомо і свідомо відмовили позивачу у позові через завідомо вибіркове застосування норм права, а саме через відмову у застосуванні вимог ст. 36 Конституції України, ст. ст. 18, ст. ст. 18, 250 КЗпП та ст. ст. 10, 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». При цьому завідомо свідомо приховали всі фактичні обставини справи, а свої рішення обґрунтували на неналежних доказах і з фальсифікацією фактичних обставин справи.
Вважаємо, що зазначенні дії мають ознаки умисної корупційної змови суддів апеляційної інстанції з директором КП «Швидкісний трамвай» з метою уникнення відповідальності керівництва КП «Швидкісний трамвай» за грубі порушення законів України та колдоговірних зобов’язань по відношенню до працівників підприємства, з метою умисного протизаконного позбавлення прав ППО ВП НВФ КП «Швидкісний трамвай» на кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, наданих законодавством України.
Такі дії суду апеляційної інстанції мають для позивача ППО ВП НВФ КП «Швидкісний трамвай» тяжкі наслідки: підрив віри до влади України, до судової системи України, як такої що повинна діяти згідно Конституції України, норм верховенства права та безумовно справедливо та добросовісно захищати порушенні права.
Такі дії суду апеляційної інстанції нанесли представникам позивача моральних та психічних страждань та понесли втрату коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. Представники позивача та третьої особи вимушені упродовж тривало часу витрачати свої фізичні, психічні, матеріальні зусилля на те щоб захищатися від суддівського свавілля замість того, щоб знайти у судді справедливий захист своїх порушених прав. Дії цього суду апеляційної інстанції мають для держави України суспільно небезпечний характер і підривають основи судової системи України.

Крім вказаного, у звернені до генерального прокурора України було вказано про систематичну корупційну бездіяльність поліції Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області, до якого профспілкові організації звертались з 3-ма заявами про вчинення кримінальних правопорушень (у порядку ст. 214 КПК України) і на які не було проведено слідчих дій поліцією і заявники не отримали ні одної відповіді навіть інформацію про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ці заяви були подані до Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу:
– головою Криворізької міської профспілкової організації Дніпропетровської області ВП НВФ вих. № 10 від 25.03.2016р.;
– головою Криворізької міської профспілкової організації Дніпропетровської області ВП НВФ від 18.04.2016р.;
– головою первинної профспілкової організації ВП НВФ КП «Швидкісний трамвай» Любутіної Н. Є. від 18.04.2016р.

Бездіяльність поліції м. Кривого Рогу має місце не тільки в Саксаганському відділенні.
Така ж бездіяльність має місце і в Дзержинському районі по кримінальним справам внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань ( деякі внесені вже після звернень профспілкової організації до суду) за № № 12014040710000423, 12015040710003336, 12016040710000398, 12016040710000376. Свідченням цього є ухвала Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 10 грудня 2015р. (справа № 210/5686/15-к).
Жовтневий район м. Кривого Рогу також не є виключенням. Свідченням цього є ухвала Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 04 березня 2016р. (справа № 212/734/16-к), якою визнано неправомірною бездіяльність Жовтневого відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровської області, щодо невнесення відомостей за заявою про злочин до ЄРДР. Суд зобов’язав Жовтневе відділення поліції Криворізького відділу внести відомості до ЄРДР. До останнього часу заявнику не надано відповіді і тому заявнику навіть не відомо номер ЄРДР по справі.

Навіть після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, бездіяльність поліції м. Кривого Рогу у різних районах стала системною та триваючою. Тобто, чи умисний саботаж, чи умисна бездіяльність поліції має триваючий та системний характер.

Але, ураховуючи викладене, профспілкові організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів у м. Кривому Розі все ж таки має ще надію на нового генерального прокурора України – Юрія Луценко.
Та чи забудуться надії профспілкових організацій та відповідно і громадян м. Кривого Рогу, вважаємо покажуть результати розгляду заяви представників профспілки про вчинення кримінального правопорушення (у порядку ст. 214 КПК України) до генерального прокурора, яке надіслано рекомендованим листом 28.07.2016р., на конверті якого вказано «особисто» і згідно діловодства – лист повинен бути вручений не розпечатаний адресату – Юрію Луценко. Ми відстежили по штрих кодовому ідентифікатору 5000603163476, що лист вручено адресату 01 серпня 2016р. о 14:21
.

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Лукьянов Александр Викторович

Лукьянов Александр Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет оператора, (газовая резка), предцехкома, МНЛЗ, КЦ (конвер[...]
Гинцар Елена Леонидовна

Гинцар Елена Леонидовна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет секретаря профкома, Гинцар Елену Леонидовну с днём рождени[...]
Галкина Татьяна Владимировна

Галкина Татьяна Владимировна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет транспортёрщика, предцехкома ОИЦ Галкину Татьяну Владими[...]
Гапон Алёна Александровна

Гапон Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет бухгалтера Криворожской городской организации профсоюза на[...]
Гапон Сергей Григорьевич

Гапон Сергей Григорьевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет председателя профкома Гапон Сергея Григорьевича с днём рож[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 6 Guests