Вітаємо на сайті


на сайт27 марта в ДК «Мистецький» состоялась конференция трудового коллектива ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Попытки администрации предприятия сорвать конференцию, объявив в одностороннем порядке о её проведении в то же время, но в другом месте – в здании управления предприятия, оказались безуспешными. Конференция утвердила требования наёмных работников к работодателю ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и состав органа, уполномоченного представлять интересы наёмных работников в коллективном трудовом споре.

Вимоги:
1. Підвищити з 1 квітня 2018 року середньомісячну заробітну плату працівникам по ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» до рівня не менше 1000 євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ.
2. В строк до 31.12.2018 з метою визначення технічного стану та виявлення аварійно небезпечних будівель і споруд здійснити проведення державною спеціалізованою організацією обстеження всіх будівель і споруд на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які є його власністю або надані йому в користування. В строк до 01.04.2018 здійснити обстеження будівель і споруд конвертерного цеху.
Вибір спеціалізованої організації узгодити з представниками ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

На підставі результатів обстеження з метою забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель і споруд розробити та затвердити план організаційно-технічних заходів із спостереження, догляду та своєчасного ремонту будівель і споруд, які розташовані на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та які є його власністю, або надані йому в користування. Затверджений план довести до відома працівників та профспілкових організацій, що діють на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

3. Негайно здійснити капітальний ремонт конструкцій перекриття покрівлі блоку № 2 конвертерного цеху.
В терміновому порядку виконати капітальні та/або поточні ремонти покрівлі наступних будівель і споруд металургійного виробництва підприємства: Цеху гідротехнічних споруд (насосні станції №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18а, 30, механомайстерня); Цеху мереж і підстанцій металургійного виробництва (підстанції: 2М, КРЗ‑4, 1Д, 2Д, 1ГЗ, НС‑13, КРЗ‑5, КРЗ‑2, ШПЦ‑2, КРЗ‑10); Цеху підготовки виливниць – виробничий корпус; будівля чистки та змащування виливниць № 3/1, 3/2 Цеху підготовки складів (ЦПС), відділення підготовки складів Цеху підготовки складів (ЦПС).

4. Неухильно виконувати п. 4.1 колективного договору, п. 2.15 Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011–2012 роки в частині недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць.
Передачу, заміщення і дублювання функцій працівників підприємства іншим підрядним організаціям здійснювати виключно після підписання тристоронніх угод між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – підрядною організацією – профспілковими організаціями, що діють на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

5. В строк до 31.12.2018 виконати капітальні і поточні ремонти: вбиралень станції Промислова; станції Східна; аглофабрики металургійного виробництва; локомотивного депо Цеху ремонту рухомого складу (колишній ЗТ 2); корпусу збагачування секції № 1 Рудозбагачувальної фабрики 1; механічної майстерні Цеху ремонту колій; адміністративно-побутового корпусу Конвертерного цеху; Цеху експлуатації залізничного транспорту; та бань Кисневого виробництва – щитова № 1 Компресорного цеху № 1; ділянки азотопостачання кислородної станції, насосна № 6 Цеху гідротехнічних споруд; механомайстерні Цеху ремонту колій; Адміністративно-побутових корпусів Конвертерного цеху, доменного цеху № 1, Цеху експлуатації залізничного транспорту.

6. Забезпечити систематичне та постійне прибирання вбиралень та бань, розташованих на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у відповідності до діючих державних санітарних норм.

7. Здійснювати перевезення працівників щорічно протягом 10 місяців на рік (з червня по березень включно) за раніше затвердженими графіками за маршрутами:
– «Відділ охорони праці і пожежної безпеки Металургійного виробництва – Кисневе виробництво» та у зворотньому напрямку;

– «Управління підприємства – цех Прокат № 3» та у зворотньому напрямку.

8. До 15.04.2018 внести зміни до Соціального фонду підприємства у відповідності з пропозиціями ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та узгодити їх зі спільним представницьким органом профспілкових організацій, що діють на підприємстві, і затвердити.

9. У відповідності до рішення примирної комісії з розгляду та вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та роботодавцем – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2014 році за вимогою № 10 – припинити регулярне порушення п. 6.1.5 колективного договору ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», припинити зміни в односторонньому порядку процедури придбання, розподілу і реалізації путівок на санаторно-курортне лікування, з цією метою скасувати наказ по підприємству № 141 від 01.02.2018.
Не допускати зменшення розміру фінансових коштів, які перераховуються підприємством на поточні рахунки профспілковим організаціям, що діють на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», для придбання путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок робітників у порівнянні з 2013 роком (39 000 000 грн.).

10. Щорічно забезпечувати фінансування проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та Спартакіад на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на рівні та в обсягах (за видами спорту, за кількістю та якістю спортивних заходів, змагань) не менше ніж у 2016 році (2 800 000 грн.).

11. В строк до 01.05.2018 перевести технологічний персонал Коксового цеху № 1 Коксохімічного виробництва на графік роботи 170, затверджений та діючий на підприємстві.

12. В безумовному порядку припинити будь-які дії з боку адміністрації підприємства, керівників структурних підрозділів, направлені на дискредитацію, мінімізацію та обмеження діяльності профспілок на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також у будь-якому вигляді пропагування та заохочування виходу з рядів профспілок працівників підприємства.

Право представляти інтереси найманих працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у тому числі формувати примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), доручено уповноваженому органу в складі:
1. МАРИНЮК Наталя Миколаївна – голова профспілкового комітету первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
2. ТРЕТЬЯКОВ Володимир Васильович – заступник голови профкому первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – голова комісії з соціальних, економічних питань, колдоговірної та інформаційної роботи;
3. КУЗІН Тимур Джаммалутдинович – голова профкому металургійного виробництва первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
4. МЕНЬШОВ Анатолій Васильович – голова профкому гірничого департаменту первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
5. СІДЛЯР Віктор Михайлович – голова профкому коксохімічного виробництва первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
6. БАСАРАБ Сергій Іванович – заступник голови профкому гірничого департаменту з шахтоуправління з підземного видобутку руди первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
7. ГОРБАЧЕВСЬКА Галина Володимирівна – заступник голови комісії з оздоровлення профкому первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
8. ХУДИК Ігор Олександрович – начальник юридичного відділу профкому первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
9. ГРИБОК Микола Васильович – голова комісії з питань охорони праці та пожежної безпеки первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
10. ПРІЦКАУ Тетяна Анатоліївна – головний фахівець з економічних питань профкому первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
11. ГАПОН Сергій Григорович – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
12. БАРДАШЕВ Павло Васильович – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Регіональної профспілки робітничої молоді ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
13. ГАЛИНСЬКИЙ Євген Михайлович – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Криворізької міської профспілки працівників промисловості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
14. ІВАНЧЕНКО Сергій Володимирович – голова профкому Незалежної первинної профспілкової організації ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
15. ІВАНЧЕНКО Інна Іванівна – заступник голови профкому Незалежної первинної профспілкової організації ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
16. САМОЙЛОВ Юрій Петрович – голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
17. ТОЛМАЧЕНКО Михайло Миколайович – голова профкому первинної профспілкової організації Незалежної профспілки трудящих ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
18. ДОМБРОВСЬКИЙ Сергій Віталійович – голова профкому первинної профспілки виробництва і транспорту «Щит»;
19. БЛИЗНЮК Володимир Вікторович – голова первинної профспілки «Працівників металургійної промисловості».

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Высоцкий Руслан Владимирович

Высоцкий Руслан Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электрогазосварщика, предцехкома УКТРО ГОКа Высоцкого [...]
Романов Сергей Васильевич

Романов Сергей Васильевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста ЖД крана, предцехкома ЦРПС Романова Сергея Васил[...]
Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя Всеукраинского профсоюза работник[...]
Иванова Алёна Александровна

Иванова Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста крана, заместителя председателя цехового комитет[...]
Яцун Сергей Викторович

Яцун Сергей Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома, КХП Яцун Сергея Викторовича[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 2 Guests