Вітаємо на сайті


На підприємстві ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з 16 грудня 2005 року діє первинна профспілкова організація Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ВАТ «АМКР» (далі ППО ВП НВФ ВАТ «АМКР»), яка на підставі ст. 16 Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» має статус юридичної особи та внесена до Реєстру об’єднань громадян за № 007.
Згідно п. 12 ст. 247 КЗпП України та п. 12 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності», виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю.
Повідомляємо, що ППО ВП НВФ ВАТ «АМКР», як органа представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів нашої профспілки на протязі тривалого часу ігнорували державні посадові та службові особи Фонду Держмайна України (далі ФДУ), інспекції праці та експертизи з умов праці Дніпропетровської області, прокуратури та суду Дзержинського району.
Так, 26.04.2007р. листом № 38 ми звернулись до ФДУ з проханням внести зміни до договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь» та надати нам копію соціальної частини цього договору (зі змінами, якщо такі є), на що відповіддю № 10-23-8595 від 01.06.2007р. ФДУ нам відмовив надати копію договору купівлі-продажу.
Ми оскаржили цю відповідь до Кабінету Міністрів України.
Далі, ФДУ відповіддю № 10-23-11939 від 30.07.2007р. знову відмовив надати копію договору купівлі-продажу (з змінами, якщо такі є) пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь», що є порушенням ч. 1 ст. 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», яким визначено, що «профспілки мають право одержувати безоплатно інформацію від органів державної влади з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів. Зазначена інформація має бути надана не пізніше п’ятиденного терміну».
Крім цього, ми не одноразово направляли до ФДУ звернення, у яких систематично вказували на порушення обов’язків покупця пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь» та інших порушень трудового законодавства власником підприємства ВАТ «АМКР» і просили прийняти відповідні міри по усуненню порушень, це звернення: від 15.06.2007р. № 59, на яке ми отримали негативну відповідь від 24.07.2007р. № 10-23-11635; від 06.06.2008р. № 69, на яке відповіді ми до останнього часу не отримали; від 07.08.2008р. № 94, на яке відповіді ми до останнього часу не отримали; від 22.08.2008р. № 99, на яке відповіді ми до останнього часу також не отримали.
Далі, під час роботи комісії ФДУ на підприємстві ВАТ «АМКР», ми вручили під розпис представнику комісії Кульбачному В. М. ще одне звернення від 08.09.2008р. № 110 з додатком у 79 аркушів, на яке теж відповіді ми до останнього часу не отримали.
А на наше звернення від 26.11.2008р. № 134 до ФДУ ми отримали відповідь від 25.12.2008 р. № 10-23-18945, яка зовсім не відповідає в повному обсязі вимогам та змісту нашого звернення до ФДУ.
Таким чином, чотири звернення підряд з червня 2008 р. до останнього часу залишились без відповідей, а відповідь (відписка) на наше п’яте звернення отримана в грудні 2008 року навіть не відповідає змісту та вимогам нашого звернення до ФДУ.
В травні 2010р. ми звертались без результату до нового прем’єр-міністра України В. Азарова з аналогічним зверненням.
На сей час адміністрацією підприємства ВАТ «АМКР», з метою економії коштів власника, продовжується масове порушення трудового законодавства України про які ми раніше неодноразово вказували ФДУ. Більше того, на сей час з боку адміністрації ВАТ «АМКР» почалось нові порушення обов’язків покупця пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». Але при чергових перевірках на підприємстві ФДУ умисно не залучає до перевірки представника нашої ППО ВП НВФ ВАТ «АМКР». Слідством чого є факт не виявлення комісіями ФДУ існуючих порушень власником ВАТ «АМКР» діючого законодавства України та обов’язків покупця пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».
Ми вважаємо, що нашу профспілкову організацію відверто та систематично ігнорують державні посадові особи ФДУ, чим порушують законодавство України, міжнародні Конвенції та Рекомендації. Порушення, про які ми вказували у своїх систематичних зверненнях до ФДУ адміністрацією підприємства ВАТ «АМКР» не усунено на сей час. Цей факт є підтвердженням умисної бездіяльності державних посадових осіб ФДУ в інтересах адміністрації та власника ВАТ «АМКР», що є недодержанням вимог статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Ми вважаємо, що державні посадові особи ФДУ своєю систематичною бездіяльністю та ненаданням відповідей на наші звернення протиправно протидіють здійсненню представництву і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів нашої профспілки в органах державної влади та здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про працю. Це є порушеннями ч. 1 ст. 19 та ч. 7 ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та веде до порушення Закону України «Про приватизацію державного майна», КЗпП України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про охорону праці» та прав робітників підприємства на безпечні умови праці та відповідну оплату праці, згідно обов’язкам власника по діючому Колективному договору підприємства.

Щодо Теріторіальної державної інспекції праці у Дніпропетровської області
На протязі тривалого часу нашу профспілкову організацію ігнорувала Територіальна державна інспекція праці у Дніпропетровській області. Систематичні наші звернення до ТДІП про порушення прав робітників та трудового законодавства адміністрацією ВАТ «АМКР» не мали результату. Тільки недавно з нашою профспілковою організацією почав спільну співпрацю в інтересах захисту прав робітників, згідно ст. 13 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», перший заступник начальника інспекції – заступник Головного державного інспектора праці Дніпропетровської області О. М. Волчков.

Щодо Головного державного експерта Дніпропетровської області з умов праці
На протязі тривалого часу нашу профспілкову організацію ігнорував і ігнорує на сей час Головний державний експерт Дніпропетровської області з умов праці О. І. Просандєєв. Систематичні звернення до цієї державної посадової особи нашої профорганізації і членів профспілки результату не дають. О. І. Просандєєв своєю бездіяльністю в інтересах власника ВАТ «АМКР» ігнорує законодавство України. Профком вважає, що в умисної корупційної бездіяльності О. І. Просандєєва в інтересах власника ВАТ «АМКР» є склад злочину, передбачений ст. 364 КК України.

Слідством умисної систематичної бездіяльності державних посадових осіб ФДУ, Теріторіальної державної інспекції праці у Дніпропетровської області, Головного державний експерта Дніпропетровської області з умов праці О. І. Просандєєва існують на сей час факти порушення законодавства про працю та порушення обов’язків покупця пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь», а саме:
1. Робітникам підприємства ВАТ «АМКР» масово та систематично не нараховують в
повному обсязі надбавки за високу професійну майстерність, застосовуючи при цьому неузгоджені з діючими профспілковими організаціями Інструкції та Положення, які стосуються оплати праці робітників, тим самим грубо порушуючи трудове законодавство, законодавство про оплату праці в Україні (ст. 9, ч. 2, 5 ст. 97,ч. КЗпП України, ст. 15, ч. 1 ст. 21, Закону України «Про оплату праці») та Колдоговірні обов’язки власника (п. 2.7.4.). Свідченням цього є відповідь від 19.03.2010р. № 566 заступника Головного державного інспектора праці Дніпропетровської області О. М. Волчкова, яка адресована робітнику ВАТ «АМКР» Струкову С. М. на його неодноразові звернення до ТДІП та Головного інспектора праці України;
2. Ремонтному персоналу механо – електрослужб доплати за додаткові об’єми робіт і за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника зовсім не нараховують, а якщо і нараховують, то не більше 25% від тарифної ставки працівника, застосовуючи при цьому неузгоджені з діючими профспілковими організаціями Інструкції та Положення які стосуються оплати праці робітників, порушуючи таким чином Колдоговірні обов’язки власника підприємства (п. п. 2.6.4., 2.13. діючого Колдоговору);
2. Робітникам ВАТ «АМКР» зовсім не проводяться виплати між розрядної різниці
при виконанні робіт різної кваліфікації, при цьому порушуються Колдоговірні обов’язки власника підприємства (п. 2.10. діючого Колдоговору);
3. Не узгоджується з профспілковим комітетом ППО ВП НВФ «АМКР» витрати на
оплату праці, соціальний розвиток і т. п. з урахуванням результатів господарчо-фінансової діяльності підприємства, при цьому порушуються Колдоговірні обов’язки власника підприємства (п. 2.20. діючого Колдоговору), п. п. 2 – 5 ст. 247 КЗпП України та п. п. 2 – 5 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності»;
4. Адміністрація ВАТ «АМКР» систематично відмовляється включати в діючі комісії
підприємства представників від ППО ВП НВФ «АМКР», результатом чого є не надання права виборному органу профспілки НВФ проводить перевірку умов безпеки праці на робочих місцях і других прав наданих виборному органу законодавством України, цим порушується Колдоговірні обов’язки власника підприємства (п. 9.3. діючого Колдоговору), п. 12 ст. 247 КЗпП України та п. 12 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності». Результатом цього є безпідставні та систематичні порушення прав робітників та погіршення їх умов праці;
5. Працівників притягують до робіт не пов’язаних з трудовим договором без їхньої
згоди, а за відмову виконувати ці роботи з працівників знімають премії, при цьому без узгодження з нашою профспілковою організацією вносять зміни в існуючи Інструкції з охорони праці, робочі Інструкції, ПТІ та інші внутрішні документи підприємства. В результаті чого згідно цим локальним документам підприємства адміністрації дається право примушувати робітників виконувати роботи не пов’язані трудовим договором, а при невиконанні розпорядження керівника – знімати з робітників премії. Цим самим порушуються Конвенція МОП № 105 «Про скасування примусової праці» (ратифіковано Законом України № 2021-III ( 2021-14 ) від 05.10.2000), Рекомендації № 129 МОП «Щодо зв’язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві», ст. 43 Конституції України, ст. ст. 33 (ч. 1), 245, 247 КЗпП України, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
6. Власник підприємства проводить приховане скорочення штату шляхом проведення
акцій по добровільному звільненню працівників та реорганізацій на підприємстві в результаті яких зменшується штатний розклад в ново створених підрозділах підприємства; Результатом проведення власником підприємства систематичних акцій добровільного звільнення працівників є факти грубого порушення норми охорони праці шляхом фактичного притягнення працівників до робіт в одну особу, де заборонено нормами з охорони праці працювати в одну особу. На робітників, які не звільнились покладаються виконання великого об’єму робіт (навіть без додаткових доплат), що приводить до перевантаження працівників і виникненню загрози травматизму та професійних захворювань працівників;
7. З 2008р. працівникам підприємства при оформлені та переоформлені пільгових
пенсії (Списки № 1, 2) в структурних підрозділах підприємства протиправно почали видавати довідки які не відповідають дійсності, на підставі яких пенсійним відділом підприємства видаються довідки до Пенсійного Фонду України (які відповідно також не відповідає дійсності), зменшуючи таким образом зароблений робітниками в тяжких (особо тяжких) та шкідливих (особо шкідливих) умовах праці пільговий стаж і відповідно розмір пенсій працівникам та відрахування відповідних коштів підприємства у Пенсійний Фонд України для виплати та доставки пенсій пенсіонерам підприємства;
8. Атестації робочих місць з умов праці в структурних підрозділах підприємства
проводять без участі представників нашої профспілки, не ураховуючи усіх шкідливих та тяжких умов праці, при цьому лабораторні заміри проводять не належним чином, зменшуючи показники шкідливих та тяжких умов праці робітників, не ознайомлюють працівників з Картами умов праці, таким чином не дають в повному обсязі інформацію працівникам про фактичний стан умов праці в якому вони працюють (свідченням цього є відсутність розпису працівників на самих Картах умов праці);
9. Не зважаючи на факт участі нашого представника первинної профспілкової
організації (голови профкому Гапона С. Г.) у переговорах з питань розробки та укладення Колективного договору на 2007 – 2008 р. р. в спільному представницькому органі, його безпідставно, без будь яких пояснень, протиправно адміністрація підприємства та первинна профспілкова організація ПМГУ ВАТ «АМКР» відсторонили від участі у представництві членів профспілкової організації (частини трудового колективу) на конференції трудового колективу по укладенню Колективного договору та підпису діючого Колективного договору, і це при тому, що представник первинної профспілкової організації ВП НВФ ВАТ «АМКР» не відмовлявся від участі у представницькому органі по розробці та укладенню Колективного договору і при роботі у комісіях по розробці проекту Колдоговору та у спільному представницькому органі ніколи не заявляв про відмову від підпису Колективного договору. Представник нашої профорганізації не був навіть попереджений (який фактично був членом робочих комісій по розробці проекту Колективного договору) про завершення колективних переговорів та про проведення конференції трудового колективу по розгляду і укладенню проекту Колективного договору на 2007 – 2008 р. р., тому з вказаних причин представник первинної профспілкової організації ВП НВФ ВАТ «АМКР» не мав можливості прийняти участь (як представник частини трудового колективу) в конференції трудового колективу по розгляду та укладенню Колективного договору, таким чином, представник первинної профспілкової організації ВП НВФ ВАТ «АМКР» не мав можливості навіть виступити на конференції – донести позицію членів профспілки (частини трудового колективу) до представників трудового колективу підприємства, внести зауваження та пропозиції до проекту Колективного договору на конференції. Наслідком вище вказаних протиправних дій стало те, що конференція трудового колективу підприємства неправомірно не уповноважила на підпис Колективного договору представника первинної профспілкової організації ВП НВФ ВАТ «АМКР» Гапона С. Г., цим самим порушила ст. 12 КЗпП України, якою регламентується право укладення Колективного договору кількома первинними профспілковими організаціями від трудового колективу підприємства, вище вказані умисні дії адміністрації ВАТ «АМКР» не відповідають Рекомендації 129 МОП «Щодо зв’язків між адміністрацією та працівниками на підприємстві» (1967 рік), яка регламентує відносини сторін про створення атмосфери взаєморозуміння і довіри на підприємстві та надання адміністрацією інформації з різних питань;
10. Адміністрація ВАТ «АМКР» умисно систематично не надає нашої профспілкової
організації в повному обсязі запитувану нами інформацію, цим самим порушує ст. 10 Конвенції МОП «Про захист прав людини і основоположних свобод» 1950 року, п.п. 2. 1) та 2) Рекомендації № 129 «Щодо зв’язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві», ст. 34 Конституції України, ч. 1 ст. 249 та ст. 251 КЗпП України, ст. 9 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 28, 45 Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності», п. 9.4.1. Колективного договору підприємства;
11. Адміністрацією ВАТ «АМКР» не узгоджуються графіки відпусток робітників (які є
членами Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів) з виборним органом ПП ОВП НВФ ВАТ «АМКР». Такі дії адміністрації ВАТ «АМКР» ведуть до порушення ст. 79 КЗпП України та ст. 10 Закону України «Про відпустки». Частиною 4 ст. 79 КЗпП України та частиною 10 ст. 10 Закону України «Про відпустки»;
12. Адміністрація ВАТ «АМКР» умисно не надає можливості виконувати в повному
обсязі свої функціональні обов’язки членам виборних органів нашої профспілкової організації не звільненим від роботи з збереженням заробітної плати, цим самим систематично порушує пункти 9.1) та 10.1) Рекомендації 143 МОП (1971 рік) «Щодо захисту прав представників працівників на підприємствах та можливостей, які їм надаються», п. 1 ст. 2 Конвенції № 135 МОП «Про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються», ч. 1 та 6 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності». При цьому в порушення ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» до діючого Колективного договору підприємства включений п. 9.4.3. який погіршує порівняно з чинним законодавством становище представників профспілкових організацій, не звільнених від виробничих та службових обов’язків, звужуючи коло їх громадських та уставних обов’язків, які виконуються в інтересах робітників підприємства та трудового колективу, з збереженням середньої заробітної плати Таким чином: всі уставні профспілкові обов’язки, які не включені в перелік п. 9.4.3. Колдоговору, адміністрація ВАТ «АМКР» фактично не дає можливості виконувати представникам ПП ОВП НВФ ВАТ «АМКР» з збереженням середньої заробітної плати, пояснюючи це таким чином: «пунктом 9.4.3. Колдоговору не передбачено виконання функціональних та уставних обов’язків представників профспілок для надання можливості, з збереженням середньої заробітної плати, не звільненим від виробничих та службових обов’язків представникам профспілок, виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колектив».
Систематичні наші звернення до прокуратури Дзержинського району та Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про вище вказані порушення законодавства про працю успіху не мають. Доказом бездіяльності прокуратури та суду є систематичні ухвали Верховного Суду України та відповідь першого заступника начальника інспекції-заступника Головного державного інспектора праці Дніпропетровської області О. М. Волчкова.

Не зважаючи на вказане, активна діяльність нашої профспілкової організації не припиняється, наші ряди поступово поповнюються. Це означає, що нашу позицію розділяють робітники ВАТ «АМКР». Більше того, я вважаю що в наших рядах зараз кращі люди підприємства, які можуть сказати «ні» свавіллю на хамству керівникам підприємства. Так, нами ще не набрано чотири сотні «казаків», але все ще попереду. Починалась наша організація всього з 3-х робітників РМЦ-2, які не змирились з беззаконням керівника структурного підрозділу. Наші профспілкові лідери не будують за рахунок робітників дачі та 2-3 поверхові будинки з більярдами та басейнами і не викупляють санаторії та дома відпочинку, які побудовані народом України і по праву повинні бути власністю робітників. Тому ми не зважаючи навіть на те, що перед нами систематично вистроює сучасна державна система іноді високу стіну – ми все ж таки стіну пробиваємо поступово і наполегливо. Так, дуже тяжко боротись з системними порушеннями, але можливо і необхідно це робити. Так допоможіть нам зламати цю стіну беззаконня та хамства неродових керівників нашого підприємства своєю участю. Приєднуйтесь до нас. Вступайте в наші ряди і йдіть рядом, а не підглядайте із за кута – це зовсім не відповідає робочої солідарності та робітничої честі.

Заступник голови первинної профспілкової організації
Всеукраїнської профспілки працівників науки,
виробництва та фінансів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Струков С. М.

Оставить комментарий

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Высоцкий Руслан Владимирович

Высоцкий Руслан Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электрогазосварщика, предцехкома УКТРО ГОКа Высоцкого [...]
Романов Сергей Васильевич

Романов Сергей Васильевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста ЖД крана, предцехкома ЦРПС Романова Сергея Васил[...]
Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Копнинская-Петриченко Юлия Петровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя Всеукраинского профсоюза работник[...]
Иванова Алёна Александровна

Иванова Алёна Александровна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет машиниста крана, заместителя председателя цехового комитет[...]
Яцун Сергей Викторович

Яцун Сергей Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома, КХП Яцун Сергея Викторовича[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
Finding the www.casinoshistory.com/ can be challenging wherever you live or play.
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 2 Guests