Вітаємо на сайті


В генеральній прокуратурі України зареєстрована заява генерального секретаря Національної конфедерації профспілок України про злочин голови ФПУ, народного депутата від ПР пана Хари, яка прийнята до рогляду по суті.
 
 
 
 

Діяльність Федерації профспілок України (ФПУ) порушує норми ст.ст. 8, 9, 21, 24, 36, 64 і 68 Конституції України, закони України «Про об’єднання громадян» і ст.ст. 1-4, 10, 12, 24 і 40 “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, норми Конвенцій МОП №87 і № 98 та ст. 5 Європейської соціальної хартії, щодо заборони обмеження загальновизнаних прав людини, права вільного вибору членства в громадських об’єднаннях і рівності прав профспілок перед законом.

Федерація профспілок України самовільно перебрала на себе права монопольно представляти інтереси найманих працівників, формувати склад Спільного представницького органу профспілок для переговорів і підписання Генеральної угоди між КМУ, профспілками та роботодавцями, галузевих і регіональних угод; делегувати представників до Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України і соціальних рад при профільних міністерствах і КМУ тощо.

Своїми протиправними діями ФПУ проігнорували норми ст. 2 Закону України “Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності” та Законів України “Про колективні договори і угоди” і “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, практично, позбавила інші профспілки права представляти і здійснювати захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Цим самим, ФПУ обмежує загальновизнані права людини і принижує гідність громадян України, що не є її членами.

Діяльність ФПУ, також, порушує норми Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Законів України «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» і “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, щодо формування представництва від застрахованих осіб – найманих працівників.

За таких незаконних дій ФПУ профспілки Національної конфедерації профспілок України (НКПУ), Національного форуму профспілок України (НФПУ), інші всеукраїнські профспілки були позбавлені права на участь у створенні Спільного представницького органу профспілок (СПО) по веденню переговорного процесу з Урядом та організаціями роботодаців та не допущені до підписання чи приєднання до Генеральної угоди, галузевих угод та угод на регіональних рівнях. Профспілки були позбавленні права предсталяти інтереси своїх застрахованих осіб в тристоронніх керівних виборних органах Фондів соціального страхування, не допущені до участі в інших інституціях соціального діалогу, які формуються за участі профспілок.

ФПУ було прийнято Положення про членство в СПО, яке передбачає надавати до наявної державної реєстрації профспілок у Міністерстві юстиції України та у Держреєстратора, додаткові документи, не передбачені законодавством. Таким чином, на штучно створених умовах, було відмовлено профспілкам НКПУ, НФПУ, іншим всеукраїнським профспілкам у можливості примати участь у формуванні СПО. Як наслідок такі профспілки були позбавлені законного права приймати участь у переговорному процесі з укладання Генеральної угоди з Урядом та Організаціями роботодаців та незаконно були позбавлені можливостей відстоювати права своїх членів як на Національному, так і на регіональному рівнях.

Підходи до формування СПО фактично є незаконними, оскільки вони базуються на підходах, які незаконно використовуються при формуванні колегіального органу, – Ради Федерації профспілок України.

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харькова по справі №2-9529/2008 від 13 листопада 2008 року визнано незаконним порядок формування складу Ради ФПУ всеукраїнськими профспілками, що входять до ФПУ. В його рішенні сказано, що «исковые требования в части запрета Федерации профессиональных союзов Украины формировать Совет по принципу: каждый профсоюз, который входит к ФПУ, избирает (делегирует) в состав Совета от своего профсоюза трех представителей и дополнительно одного представителя от 200 тысяч объединяемых им членов профсоюза, подлежит удовлетворению».

Необхідні зміни до Статут ФПУ, згідно рішення суду Дзержинського районного суду м. Харькова по справі №2-9529/2008 від 13 листопада 2008 року до цього часу так і не здійснені. Більше того, як показали проведені останні вибори голови ФПУ, наявні незаконні положення статуту ФПУ, привели до негативних наслідків під час проведення З’їзду ФПУ та до нелігимного обрання п. Хара В.Г. головою ФПУ. Зокрема, Валентині Семенюк-Самсоненко, яка була висунута кандидатом на посаду глави Федерації профспілок України, було незаконно відмовлено в реєстрації і вона була позбавлена права балотуватися на посаду голови ФПУ. Такі дії голови ФПУ п. Хара В.Г., щодо не допущення В. Семенюк-Самсоненко балотуватися на посаду голови ФПУ, були визнані рішенням суду незаконними, але це рішення суду також й досі не виконано.

Спільним представницьким органом профспілок (СПО), під безпосереднім керівництвом голови ФПУ п. Хара В.Г., в подальшому, була прийнята низка незаконних рішень. Одним із цих рішень були припинені повноваження представників від профспілок Національної конфедерації профспілок України, Національного форуму профспілок України, інших всеукраїнських профспілкам в Правліннях та Наглядових радах Фондів соціального страхування. Таке рішення СПО, в подальшому було також незаконно підтверджено відповідними рішеннями Правлінь Фондів соціального страхування. Наші письмові звернення та заперечення з цього приводу були проігноровані, як СПО, так і Фондами соціального страхування.

Такі дії СПО і Фондів соціального страхування фактично визнані незаконними в судовому порядку. Зокрема рішенням Господарського суду міста Києва від 17.01.2011 р. №6/477 визнано недійсним рішення Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в частині дострокового припинення повноважень члена правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Роя В.Є, оформлене поставновою цього Фонду №19 від 07.10.2010 р.

Але права представників наших профспілок в керівних виборних органів Фондів досі не поновлені.

Ще 20 липня 2009 року, ми зверталися до Генеральної прокуратури України з проханням дати оцінку протиправним діям ФПУ та голови ФПУ п.Хара В.Г. щодо порушинь та зловживань в майнових питаннях. І як показало подальше розслідування цього питання органами Прокуратури України, такі порушення носять системний характер та наносять непоправну шкоду державі в особливо великих розмірах.

Такі правопорушення голови ФПУ п. Хара В.Г., що ігнорують виконання, вище зазначених, судових рішень, приводять до зловживань в зазначеній майновій сфері носить злочинний характер та має тягнути за це, передбачену законом, кримінальну відповідальність.

Більше того, як посадова особа, голова ФПУ п. Хара В.Г. особисто чи в колегіальних рішеннях, прийнятих керівним виборним органом ФПУ з порушенням законодавства, має також нести кримінальну відповідальність за системне правопорушення в сфері забезпечення прав та гарантій діяльності профспілок, профспілкових організацій та профспілкових членів, що передбачається статутом ФПУ, а також в перешкоджанні іншим профспілкам, належним чином виконувати їх конституційні права перед своїми членами.

НА ОСНОВІ ВИКЛАДЕНОГО ПРОШУ:

1. Порушити карну справу проти голови Федерації профспілок України п. Хара Василя Георгійовича та провести розслідування причин та мотивів не виконання ним вищезазначених судових рішень, дати оцінку вчиненим порушенням Конституції України та законодавства про профспілки, визначити міру злочину в його діях та визначити його міру відповідальності з піднятих питань.

2. Дати оцінку діям Федерації профспілок України, її голови п. Хара В.Г. щодо обмеження загальновизнаних прав людини, права вільного вибору членства в громадських об’єднаннях і рівності прав профспілок перед законом, які порушують норми ст.ст. 8, 9, 21, 24, 36, 64 і 68 Конституції України, Закон України «Про об’єднання громадян» і ст.ст. 1-4, 10, 12, 24 і 40 “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, норми Конвенцій МОП №87 і № 98 та ст. 5 Європейської соціальної хартії.

3. Відповідно до вимог ст.ст. 1, 4, 12 та 20 Закону України “Про прокуратуру”, керуючись нормами ст.ст. 4, 28, 31 Закону України «Про об’єднання громадян» та ст. 18 Закону України “Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”, в порядку прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні звернутись з поданням до Верховного Суду України про тимчасову заборону діяльності Федерації профспілок України.

Генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України П. ПЕТРИЧЕНКО

14 жовтня 2011 року

Від ВКП: Заява генерального секретаря НКПУ зареєстрована в ГПУ 14.10.2011р., вх.№ 151

Статью разместил:

  Сергей Струков   Сергей Струков

Наши именинники

Клименко Анастасия Анатольевна

Клименко Анастасия Анатольевна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет электромонтёра, предцехкома ТЕЦ Клименко Анастасию Анатол[...]
Гапон Максим Сергеевич

Гапон Максим Сергеевич

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет заместителя председателя профкома по социальным вопросам Г[...]
Петраков Вячеслав Владимирович

Петраков Вячеслав Владимирович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет слесаря-ремонтника, председателя цехового комитета СПЦ-1 [...]
Лукьянов Александр Викторович

Лукьянов Александр Викторович

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет оператора, (газовая резка), предцехкома, МНЛЗ, КЦ (конвер[...]
Гинцар Елена Леонидовна

Гинцар Елена Леонидовна

Профком ППО ВП НПФ ПАО «АМКР» поздравляет секретаря профкома, Гинцар Елену Леонидовну с днём рождени[...]

Городские новости

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області забезпечено встановлення обґрунтованих тарифів з теплопостачання та повернення зайво сплачених коштів

Прокуратурою Дніпропетровської області розпочато та розслідувано кримінальне провадження відносно сл[...]
КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

КРИВОРІЗЬКА КАРАТИСТКА ПРИВЕЗЛА ЗОЛОТО З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Переможне золото привезла до Кривого Рогу 16-річна спортсменка з кіокушин-карате Ілона Аратовська. [...]
"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Кто и как облапошил АрселорМиттал Кривой Рог на 24 миллиона гривен?"

"Пока Лакшми Миттал наслаждается в Лондоне благами цивилизации, на одном из его предприятий, в Криво[...]
Последствия рекордного штрафа АрселорМиттал Кривой Рог для прокурора – ГПУ наградило, анонимные «доброжелатели» рассылают жалобы!
Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

Беспрецедентная победа: прокуратура Кривого Рога заставила «АрселорМиттал Кривой Рог» возместить государству 72 млн. грн. ущерба за вредные выбросы

18 октября в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде состоялось заседание, на котором пр[...]
Мы в Facebook
Архивы
Метки
ArcelorMittal Акции протеста АрселорМиттал АрселорМиттал Кривой рог Верховна Рада Гонзало Уркихо Закон Коллективный договор Конфликт Маршрутки Кривой Рог Независимые профсоюзы Независимый профсоюз Кривой Рог Оздоровление Оппозиция Отпуск Охрана труда Пенсионная реформа на Украине Права Права Бригадира Права человека на АрселорМиттал Права членов бригады Профком Профсоюзы Реорганизация на ArcelorMittal Реструктуризация АрселорМиттал Кривой Рог Ринат Старков Санатории Снегоборьба Сокращение Суд Требования к Верховной Раде Требования профсоюзов Трудовое законодательство Увольнение с работы Уніан Цена на проезд в маршрутках Кривого Рога поднялась до 3 гривен Электроэнергия безработица пенсии пенсионная реформа пенсионная система реструктуризация на АрслорМиттал Кривой Рог сокращение рабочих цена проезда в Кривом Роге центры занятости
http://orenklev.ru
Поиск

This movie requires Flash Player 9

Зараз на сайті

Пользователей онлайн:

Users: 7 Guests, 1 робот